Așa cum amintea un articol anterior despre dificultatea experienței rușinii, psihicul uman este capabil de multe ”artificii de calcul” pentru a înlătura din conștiință această emoție dificilă. În consecință, ruşinea nu este de obicei observată în mod direct, ci mai degrabă observăm comportamentele menite să o ascundă: autodevalorizare, autoblamare, superioritate, retragere emoţională şi chiar […]